Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda

Doc. I.Liokumoviča , Ķīp6A/6B - 133

10.15 - 11.50

Lekc. Ģeodēzija

Doc. M.Reiniks , Ķīp6A/6B - 131

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads būvniecībā

Doc. K.Kostjukovs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Ģeodēzija

Doc. J.Klīve , M1/1 - 412 , Nedēļas: pāra , Rezerv. M1/1 - 209

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 453

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Doc. N.Balabka , Āz12 - 102 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 101

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 344
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 132

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 405 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , Ķīp6A/6B - 440 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 348 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)