Būvniecība (RBCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes

Doc. A.Sprince , Āz12 - 103

14.30 - 16.05

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Doc. G.Veide , Ķīp6A/6B - 440
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. D.Rūpniece , Ķīp6A/6B - 458

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lekt. V.Gošteine , Ķīp6A/6B - 139

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads būvniecībā

Doc. K.Kostjukovs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Ekonomika

G.Blagova , Ķīp6A/6B - 344 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Asoc.prof. J.Šliseris , Ķīp6A/6B - 453

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 101

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Lekt. V.Gošteine , Ķīp6A/6B - 133 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Doc. N.Balabka , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. V.Gošteine , Ķīp6A/6B - 131

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. V.Gošteine , Ķīp6A/6B - 131

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 405 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. V.Gošteine , Ķīp6A/6B - 344 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)