Telekomunikācijas (REBC0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Doc. V.Kremeņeckis , Āz12-K1 - 116

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Doc. V.Kremeņeckis , Āz12-K1 - 116
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. D.Pikuļins , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē

J.Braunfelds , Āz12 - 102 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Asoc.prof. T.Celmiņš , Āz12 - 102
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika

Doc. V.Kremeņeckis , Āz12 - 110

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

J.Asankina , Āz12 - 110

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Doc. V.Kremeņeckis , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Komercdarbība (Tālmācības e-kurss)

Asoc.prof. A.Kapenieks , Āz12 - 120 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Materiālzinību pamati

Asist. J.Grizāns , Āz12 - 407 , Nedēļas: 5.,9.,13.,15.

Pr.d. Materiālzinību pamati

Asist. S.Tjukovs , Āz12 - 219 , Nedēļas: 4.,8.,12.,14.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 428

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 428 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika

Doc. V.Kremeņeckis , Āz12 - 110 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Komercdarbība (Tālmācības e-kurss)

Asoc.prof. A.Kapenieks , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. M.Usanovs, Doc. A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

14.30 - 16.05

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. M.Usanovs, Doc. A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

E Matemātika

Doc. V.Kremeņeckis , Āz12 - 111 , Nedēļa: 12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)