Elektronika un mobilie sakari (REBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda

J.Asankina , Āz12 - 121

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 122

12.30 - 14.05

Pr.d. Materiālzinību pamati

Asist. S.Tjukovs , Āz12 - 219 , Nedēļas: 4.,8.,11.,14.

Lab.d. Materiālzinību pamati

Asist. S.Tjukovs , Āz12 - 407 , Nedēļas: 5.,9.,13.,15.

14.30 - 16.05

Lab.d. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 2.-11. , I apakšgrupa

16.30 - 18.05

Lab.d. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 2.-11. , I apakšgrupa
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. D.Pikuļins , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē

J.Braunfelds , Āz12 - 102 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Asoc.prof. T.Celmiņš , Āz12 - 102

16.30 - 18.05

Lekc. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-2.,5.-6.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. M.Usanovs , Āz12 - 333 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.

16.30 - 18.05

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. M.Usanovs , Āz12 - 333 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 120

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 120

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 120 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 2.-11. , II apakšgrupa

16.30 - 18.05

Lab.d. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 2.-11. , II apakšgrup

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)