Vides zinātne (REBX0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 101

10.15 - 11.50

Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. O.Zavjalova , S1 - 209-211 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika

M.Jansone , PV3/7 - 405 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. O.Zavjalova , Āz12 - 101

16.30 - 18.05

Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 120 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 101

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Asoc.prof. J.Gušča, D.Lauka , Āz12 - 223
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 120

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 101
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Enerģijas patērētāju vadīšana

Prof. D.Blumberga, L.Žihare , Āz12-K1 - 303

14.30 - 16.05

Pr.d. Enerģijas patērētāju vadīšana

Prof. D.Blumberga, L.Žihare , Āz12-K1 - 303
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.30 - 10.00

Lekc.; Pr.d. Ekoloģija un vides aizsardzība

J.Pubule , LU - - , Nedēļas: 2.-16.

10.30 - 12.00

Lekc.; Pr.d. Ekoloģija un vides aizsardzība

J.Pubule , LU - - , Nedēļas: 2.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)