Ķīmijas tehnoloģija (RKBL0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.05 - 11.50

Lab.d. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Prof. V.Kokars, Asoc.prof. N.Batenko , PV3/7 - 312

10.15 - 11.50

Kons. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 441 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Prof. V.Kokars , PV3/7 - 101 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Kons. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 434
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. S.Gaidukovs , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 1.-12.

10.15 - 11.50

Lekc. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Prof. V.Kokars , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , PV3/7 - 434 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , Ķīp6A/6B - 139 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads studiju nozarē

Prof. M.Jure , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Prof. R.Merijs-Meri, Asoc.prof. M.Dzenis , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 9.-10.

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 356

16.30 - 18.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Prof. R.Merijs-Meri, Asoc.prof. M.Dzenis , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 9.-10.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , Ķīp6A/6B - 437

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , Ķīp6A/6B - 133

12.30 - 14.05

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Doc. Z.Veide , Ķīp6A/6B - 446

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , Ķīp6A/6B - 139

16.30 - 18.05

Kons. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 254

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)