Ekonomika (RIME0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Pr.d. Zinātniskie semināri

J.Saulītis , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Tirgus ekonomikas problēmas un politika

D.Skoruks , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Zinātniskie semināri

J.Saulītis , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Tirgus ekonomikas problēmas un politika

D.Skoruks , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Prakse

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 511 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc. Reģionālā ekonomika un politika

Asoc.prof. T.Survilo , KC6 - 410 , Brīvā izvēle

20.15 - 21.50

Pr.d. Reģionālā ekonomika un politika

Asoc.prof. T.Survilo , KC6 - 410 , brīvā izvēle
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 132

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

L.Krilovs , KC6 - 509

20.15 - 21.50

Pr.d. Ekonomiskās domas vēsture

L.Krilovs , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Makroekonomisko procesu modelēšana

Asoc.prof. V.Ozoliņa , KC6 - 402 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lab.d. Makroekonomisko procesu modelēšana

Asoc.prof. V.Ozoliņa , KC6 - 402 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)