Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Doc. N.Fiļipoviča , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-12. , Nodarbība notiks angļu valodā

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

Doc. N.Koleda , KC6 - 523 , Nodarbība notiks angļu valodā

20.15 - 21.50

Pr.d. Finanšu analīze un plānošana

Doc. N.Koleda , KC6 - 523 , Nodarbība notiks angļu valodā

Pr.d. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Doc. N.Fiļipoviča , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-12. , Nodarbība notiks angļu valodā
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Tirgzinību teorija un prakse

Doc. I.Andersone , KC6 - 511 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Tirgzinību teorija un prakse

Doc. I.Andersone , KC6 - 511 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Pr.d. Zinātniskie semināri

Prof. I.Voronova , KC6 - 301 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Zinātniskie semināri

Prof. I.Voronova , KC6 - 301 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Doc. S.Gudzuka , KC6 - 308

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs, Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs, Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Risku pārvaldība uzņēmējdarbībā

Prof. I.Voronova, Doc. D.Stepčenko-Jumere , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra , Brīvā izvēle

20.15 - 21.50

Pr.d. Risku pārvaldība uzņēmējdarbībā

Prof. I.Voronova, Doc. D.Stepčenko-Jumere , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)