Pilsētu un reģionu inženierekonomika (RIGY0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Reģionālā pārvaldība

Asoc.prof. T.Survilo , KC6 - 509

20.15 - 21.50

Pr.d. Reģionālā pārvaldība

Asoc.prof. T.Survilo , KC6 - 509
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Reģionālā infrastruktūra

Doc. J.Kuškins , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Reģionālā infrastruktūra

Doc. J.Kuškins , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Makroekonomikas analīze

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Makroekonomikas analīze

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Pilsētu ekonomika un sociālā vide

Doc. U.Kamols , KC6 - 508

20.15 - 21.50

Lekc. Pilsētu ekonomika un sociālā vide

Doc. U.Kamols , KC6 - 508
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Arhitektūras socioloģija

Doc. R.Čaupale , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Arhitektūras socioloģija

Doc. R.Čaupale , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)