Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Izstrādājumu datorizētās projektēšanas metodes

Prof. A.Viļumsone, Asoc.prof. I.Dāboliņa , Ķīp6 - 224
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniski pētniecisko darbu metodoloģija

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 224

16.30 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Darba metožu pētniecība

Asoc.prof. D.Beļakova , Ķīp6 - 224
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 19.30

Lekc.; Pr.d. Apģērbu tehnoloģiju pārvaldība

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 425
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

17.00 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu konstruēšanas papildkurss

Prof. A.Viļumsone , Ķīp6 - 224 , 205. aud., 07.09. praktiskās nodarbības ārpus auditorijas
S
E
S
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Progresīvie tekstilmateriāli

I.Šahta , Ķīp6 - 212 , Nedēļas: pāra

10.15 - 14.30

Lekc.; Lab.d. Inovācijas tekstilnozarē

I.Ābele , Ķīp6 - 425 , Nedēļas: 3.,6.-7.,15. , 14. oktobrī laiks tiks saskaņots

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)