Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. J.Dāboliņš , Ķīp6 - 228

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Tekstiltehnoloģiju pamati

Doc. G.Vinovskis , Ķīp6 - 207

16.30 - 19.50

Pr.d. Materiālzinību pamati

Prof. R.Merijs-Meri , PV3/7 - 232 , Nedēļas: 13.-14. , 1.pusgrupa

Pr.d. Materiālzinību pamati

Prof. R.Merijs-Meri , PV3/7 - 232 , Nedēļas: 15.-16. , 2.pusgrupa
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Apģērbu konstruēšanas pamati

Prof. A.Viļumsone , Ķīp6 - 202

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads studiju nozarē

Doc. U.Briedis , Ķīp6 - 208 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Tekstila un ādu materiālzinību pamati

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 208 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Tērpu vizuālās mākslas pamati

I.Dišlere , Ķīp6 - 202 , 1.pusgrupa
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Tērpu vizuālās mākslas pamati

I.Dišlere , Ķīp6 - 202 , 2.pusgrupa

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. Z.Dombrovska , Ķīp6 - 117 , 2.pusgrupa

12.30 - 14.05

Lab.d. Tekstila un ādu materiālzinību pamati

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 212 , Nedēļas: nepāra , 1.gr., 213.aud.

Lab.d. Tekstila un ādu materiālzinību pamati

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 212 , Nedēļas: pāra , 2.gr., 213.aud.

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. Z.Dombrovska , Ķīp6A/6B - 344 , 1.pusgrupa
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Tērpzinību antropoloģiskie pamati

O.Maksimova, Asoc.prof. I.Dāboliņa , Ķīp6 - 205 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Tērpzinību antropoloģiskie pamati

Asoc.prof. I.Dāboliņa, O.Maksimova , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Tēlotājas mākslas pamati

Doc. D.Baumane , Ķīp6 - 435
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. J.Kajaks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 1.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)