Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Būvniecības plānošana un organizēšana

Prof. T.Tambovceva , Ķīp6A/6B - 245

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Gaisa attīrīšana

Doc. J.Zemītis , Ķīp6A/6B - 252

Lekc.; Pr.d. Gāzapgādes sistēmas

Doc. J.Tihana , Ķīp6A/6B - 250

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Gāzapgādes sistēmas

Doc. J.Tihana , Ķīp6A/6B - 250

Lekc.; Pr.d. Gaisa attīrīšana

Doc. J.Zemītis , Ķīp6A/6B - 252
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inženiersistēmas mazstāvu apbūvei

A.Krēsliņš , Ķīp6A/6B - 250

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inženiersistēmas mazstāvu apbūvei

A.Krēsliņš , Ķīp6A/6B - 250

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Prezentācijas prasme

D.Ratniece , Āz12 - 102

18.15 - 19.50

Lekc. Zinātnisko pētījumu ievadkurss inženiersistēmās

A.Krēsliņš, G.Stankeviča , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Zinātnisko pētījumu ievadkurss inženiersistēmās

A.Krēsliņš, G.Stankeviča , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vides inženierzinību pamati

Doc. G.Gaidukova , Ķīp6A/6B - 252 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Vides inženierzinību pamati

Doc. G.Gaidukova , Ķīp6A/6B - 252 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Modernās nulles enerģijas ēkas

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 245

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Modernās nulles enerģijas ēkas

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 245

18.15 - 19.50

Pr.d. Santehnisko būvdarbu tehnoloģija

Prof. A.Lešinskis , Ķīp6A/6B - 245

20.15 - 21.50

Pr.d. Santehnisko būvdarbu tehnoloģija

Prof. A.Lešinskis , Ķīp6A/6B - 245
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Centralizētā siltumapgāde

Doc. U.Osis , - , Lekcijas notiks AS "Rīgas siltums" Cēsu ielā 3A mācību klasē.

14.30 - 16.05

Lekc. Centralizētā siltumapgāde 2

Doc. U.Osis , - , Lekcijas notiks AS "Rīgas siltums" Cēsu ielā 3A mācību klasē.

18.15 - 19.50

Lekc. Pilsētu inženiersistēmu plānošana

Doc. A.Ješinska , Ķīp6A/6B - 250

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)