Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ievads studiju nozarē

I.Zotova, I.Gūtmane , Ķīp6 - 109 , Nedēļas: pāra

10.15 - 14.05

PP Prakse

I.Gūtmane, I.Zotova, Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 113
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6 - 117

10.15 - 11.50

Lekc. Amatniecības un mākslas vēsture

Doc. A.Tipāne , Ķīp6 - 116

12.30 - 14.05

Lab.d. Grafiskās analīzes pamati

Lekt. J.Pansovs, Lekt. I.Nātriņa, Doc. D.Baumane , Ķīp6 - 435
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6 - 115

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. Z.Dombrovska , Ķīp6A/6B - 344

14.30 - 18.05

Lekc. Ornaments

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 228
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Koksnes ķīmija

Asoc.prof. J.Kajaks , PV3/7 - 320
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc. Informācijas tehnoloģija

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 228

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. J.Kajaks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 16.05

Lab.d. Materiālzinību pamati

Prof. R.Merijs-Meri , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 13.-14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)