Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lab.d. Tekstilķīmija

Doc. A.Borisova , PV3/7 - 142 , Nedēļas: 5.-12. , 1. pusgru

PP Prakse

G.Terļecka , Ķīp6 - 201 , 2. pusgrupai

14.30 - 18.05

PP Prakse

G.Terļecka , Ķīp6 - 201 , 1. pusgrupai
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6 - 117

10.15 - 11.50

Lekc. Amatniecības un mākslas vēsture

Doc. A.Tipāne , Ķīp6 - 116

12.30 - 14.05

Lab.d. Grafiskās analīzes pamati

Lekt. J.Pansovs, Lekt. I.Nātriņa, Doc. D.Baumane , Ķīp6 - 435

14.30 - 18.05

Pr.d. Materiālzinību pamati

Prof. R.Merijs-Meri , PV3/7 - 258 , Nedēļas: 13.-14.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 13.30

Lekc.; Lab.d. Ornaments

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: 1.-4.,10.-16.

Lekc.; Lab.d. Ornaments

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 225 , Nedēļa: 9.

10.15 - 14.05

Lab.d. Tekstilķīmija

Doc. A.Borisova , PV3/7 - 142 , Nedēļas: 5.-12. , 2. pusgrupai

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 348

16.00 - 17.30

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. Z.Dombrovska , Ķīp6A/6B - 344

18.15 - 19.50

Lekc. Ievads studiju nozarē

I.Zotova, I.Gūtmane , Ķīp6 - 109 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,14.,16.

Lekc. Ievads studiju nozarē

I.Zotova, I.Gūtmane , Ķīp6 - 207 , Nedēļa: 12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ornaments

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 225 , Nedēļas: 5.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Tekstilķīmija

Doc. A.Borisova , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 1.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc. Informācijas tehnoloģija

Lekt. J.Dāboliņš , Ķīp6 - 225

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. J.Kajaks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 1.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)