Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.40 - 09.50

Lekc. Ievads specialitātē un autotransporta pētniecībā

L.Levinoka , PV1 - 110 , Nedēļa: 3. , Nodarbība bibliotēkā 3.st., tikšanās foajē 1.st. vecajā ēkā

10.15 - 11.50

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Z.Veide , Ķīp6A/6B - 440

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

J.Asankina , Ķīp6A/6B - 458
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Automobiļu zinātnes pamati

Doc. J.Kreicbergs, Doc. G.Zalcmanis, J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads specialitātē un autotransporta pētniecībā

Doc. J.Kreicbergs, J.Rudzītis, Doc. Ē.Vonda , V36 (Ez6) - 221

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Prof. I.Iltiņš , V36 (Ez6) - 517

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Prof. I.Iltiņš , V36 (Ez6) - 517 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datortehnoloģijas transportā

Asoc.prof. M.Gorobecs , Ķīp6A/6B - 133 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Datortehnoloģijas transportā

Asoc.prof. M.Gorobecs , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: pāra

10.15 - 14.05

Lekc. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Prof. E.Gaile-Sarkane, Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne, Lekt. M.Irbe, A.Eiduka , K1 - 403

14.30 - 16.05

Lab.d. Datortehnoloģijas transportā

Asoc.prof. M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Prof. I.Iltiņš , V36 (Ez6) - 528

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Prof. I.Iltiņš , V36 (Ez6) - 528

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Prof. I.Iltiņš , V36 (Ez6) - 528 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Automobiļu zinātnes pamati

Doc. G.Zalcmanis, J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 217 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 309 , Tiem studentiem, kuri ir izvēlējušies vācu val

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)