Datorsistēmas (RDBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Lielu datu bāzu tehnoloģija

Prof. J.Eiduks , M1/1 - 301

Lekc.; Lab.d. Lielu datu bāzu tehnoloģija

A.Auziņš , S1 - 106

16.30 - 18.05

Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati

I.Pokromoviča , S1 - 208
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512

14.30 - 16.05

Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Datoru organizācija un asambleri

P.Rusakovs , D2 - 522 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , D2 - 149

12.30 - 14.05

Lekc. Vadīšanas teorija

Doc. I.Ezera , S1 - 208

14.30 - 16.05

Lekc. Datoru organizācija un asambleri

Prof. U.Sukovskis , S1 - 202

Lekc. Datoru organizācija un asambleri

Prof. U.Sukovskis , D2 - 220
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Prof. M.Kirikova , S1 - 208 , Nedēļas: 1.-12.

Pr.d. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Prof. M.Kirikova , S1 - 208 , Nedēļas: 13.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas

Doc. A.Bartusevičs , D2 - 220

Lekc.; Lab.d. Funkcionālā programmēšana

Asoc.prof. V.Šitikovs , S1 - 515

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Programmēšanas valoda JAVA

V.Kotovs , S1 - 105 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Lekc.; Lab.d. Programmēšanas valoda JAVA

V.Kotovs , S1 - 209-211 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Lab.d. Programmatūras funkcionālās testēšanas pamati

Asoc.prof. Ē.Nazaruka , S1 - 504

Lekc.; Lab.d. PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei

Asoc.prof. N.Prokofjeva , S1 - 106

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)