Arhitektūra (RABA0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Sociālās attīstības modeļi

Doc. L.Girsova , M1/1 - 25 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija

Doc. L.Girsova , Ķīp6A/6B - 133
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Arhitektūras projektēšana II

Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis , Ķīp6 - 302

10.15 - 11.50

Pr.d. Arhitektūras projektēšana II

Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis , Ķīp6 - 302

12.30 - 14.05

Lekc. Arhitektūras vēsture I 2

Doc. A.Tipāne , Ķīp6 - 115

14.30 - 16.05

Lekc. Sociālās attīstības modeļi

Doc. L.Girsova , Āz12 - 103 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Vadības socioloģija

Doc. A.Šņitņikovs , Āz12 - 101
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Arhitektūras projektēšana II

Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis , Ķīp6 - 302

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ēku daļas 2

D.Zemešs , Ķīp6 - 306

14.30 - 16.05

Lekc. Zīmēšana II

Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere , Ķīp6 - 435
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

D.Grīnvalds , Ķīp6 - 305 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ēku tipoloģija 2

Prof. U.Bratuškins , Ķīp6 - 307

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)