Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 501

Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati

J.Mazais , KC6 - 311

12.30 - 14.05

Lekc. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , KC6 - 311 , Nedēļas: 6.-15.

14.30 - 16.05

Pr.d. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , KC6 - 311 , Nedēļas: 6.-15.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , K1 - 219 , Nedēļas: 6.-7.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , K1 - 219 , Nedēļas: 6.-7.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

A.Džafarova , K1 - 219 , Nedēļas: 5.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

A.Džafarova , KC6 - 215 , Nedēļas: 5.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Asoc.prof. J.Eriņa , KC6 - 402 , Nedēļa: 5.

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

A.Džafarova , KC6 - 215

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 523

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 419

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu pamati

K.Al Siblani , Kr1 - 209

20.15 - 21.50

Pr.d. Finanšu pamati

K.Al Siblani , Kr1 - 209
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

V.Tiltiņa , K1 - 219 , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.,10.-12.,14.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

V.Tiltiņa , K1 - 219 , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.,10.-12.,14.-16.

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. P.Patļins , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. P.Patļins , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

V.Tiltiņa , K1 - 219 , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.,10.-12.,14.-15.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Vadības socioloģija

K.Valtiņš , Kr1 - 200 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Vadības socioloģija

K.Valtiņš , Kr1 - 200 , Nedēļas: 5.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)