Enerģētika un elektrotehnika (REBN0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Maksimkina , Āz12 - 103

10.15 - 11.50

Lekc. Elektriskie aparāti

Asoc.prof. A.Podgornovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Doc. J.Liģere , Āz12 - 110 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Voitkāns , Āz12 - 120 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Voitkāns , Āz12 - 120 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datortehnika enerģētikā

Asoc.prof. A.Dolgicers , Āz12 - 103 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Doc. O.Pavļenko , Āz12 - 102 , Nedēļa: 4.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Doc. O.Pavļenko , M1/1 - 303 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Doc. J.Liģere , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. A.Vītols, Doc. J.Maksimkina , Āz12-K1 - 418 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asoc.prof. G.Ozolzīle , Ķīp6A/6B - 131 , RHCT0 4.kurss,1.grupa - Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Apvienotā Eiropa un Latvija

Doc. A.Šņitņikovs , Ķīp6A/6B - 437
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektriskie aparāti

Asoc.prof. A.Podgornovs , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: pāra

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Doc. O.Pavļenko , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.,3.,7.,9.,11.,13.,15.

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektriskie aparāti

Asoc.prof. A.Podgornovs , Āz12-K1 - 216 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. E.Gabarajevs , Ķīp6A/6B - 457 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Maksimkina , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datortehnika enerģētikā

Asoc.prof. A.Dolgicers , Āz12-K1 - 316 , Nedēļas: 2.-13.

12.30 - 14.05

Lekc. Datortehnika enerģētikā

Asoc.prof. A.Dolgicers , Āz12-K1 - 316 , Nedēļas: 2.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)