Visaptverošā kvalitātes vadība (RICK0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekoloģijas vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 215 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Ekoloģijas vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 215 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Ekonomika

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Ekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Ekonomika

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 513 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Visaptverošā kvalitātes vadība 2

A.Ploriņš , M1/1 - 309

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika (speckurss)

Doc. O.Pavļenko , M1/1 - 309

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika (speckurss)

Doc. O.Pavļenko , M1/1 - 309 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Matemātika (speckurss)

Doc. O.Pavļenko , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 423 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 213

12.30 - 14.05

Lekc. Atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma

J.Miķelsons , M1/1 - 309

14.30 - 16.05

Pr.d. Atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma

J.Miķelsons , M1/1 - 309 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Personīgās finanses

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Personīgās finanses

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)