Transporta elektronika un telemātika (RECT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Materiālzinību pamati

Asist. S.Tjukovs , Āz12 - 219 , Nedēļas: 4.,8.,14.

Pr.d. Materiālzinību pamati

Asist. S.Tjukovs , Āz12 - 404 , Nedēļa: 11.

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

J.Asankina , Āz12 - 213 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 213

16.30 - 18.05

Lab.d. Materiālzinību pamati

Asist. J.Grizāns , Āz12 - 407 , Nedēļas: 5.,9.,13.,15.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 223 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datortehnoloģijas pētniecībā

A.Ipatovs , Āz12 - 321 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. D.Pikuļins , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē

J.Braunfelds , Āz12 - 102 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Asoc.prof. T.Celmiņš , Āz12 - 102
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Programmēšanas valoda C

R.Jerjomins , Āz12 - 321 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lab.d. Programmēšanas valoda C

R.Jerjomins , Āz12 - 321 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lab.d. Datortehnoloģijas pētniecībā

A.Ipatovs , Āz12 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Datori un algoritmizācijas pamati

Lekt. J.Klūga , Āz12 - 321
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. M.Usanovs, Doc. A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

10.15 - 11.50

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. M.Usanovs, Doc. A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 120

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Doc. E.Kopeika , Āz12 - 120

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)