Enerģētika un elektrotehnika (REBN0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datormācība (speckurss)

Lekt. O.Zavjalova , Āz12 - 102 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. O.Zavjalova , Āz12 - 101
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomika

Doc. K.Gorbunova , Āz12 - 102

10.15 - 11.50

Lab.d. Datormācība (speckurss)

Lekt. O.Zavjalova , S1 - 209-211 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Doc. A.Matvejevs , Āz12 - 120

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Doc. A.Matvejevs , Āz12 - 101

16.30 - 18.05

Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. O.Zavjalova , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 401 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Doc. A.Matvejevs , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Doc. A.Matvejevs , Āz12 - 121 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Ekonomika

Doc. K.Gorbunova , Āz12 - 122 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Vispārīgā ķīmija

Doc. J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Doc. A.Matvejevs , Āz12 - 120

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

J.Asankina , Ķīp6A/6B - 455 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Vispārīgā ķīmija

Doc. J.Vaivads , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 2.,4.,8.,10.,12.,14.,16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 309

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)