Adaptronika (RECA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 101

10.15 - 11.50

Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. O.Zavjalova , S1 - 209-211 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. O.Zavjalova , Āz12 - 101

16.30 - 18.05

Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 120 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 101

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads adaptronikā

Asoc.prof. P.Apse-Apsītis , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ievads adaptronikā 2

Asoc.prof. P.Apse-Apsītis , Āz12-K1 - 219 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 309

14.30 - 16.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 120

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. E.Gabarajevs , Ķīp6A/6B - 457 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d. Ievads adaptronikā 2

Asoc.prof. P.Apse-Apsītis , Āz12-K1 - 219
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika

M.Jansone , PV3/7 - 401 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 309

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)