Visaptverošā kvalitātes vadība (RICK0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308

12.30 - 14.05

Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Lekc. Testēšana, vērtēšana un sertifikācija

J.Miķelsons , M1/1 - 309

16.30 - 18.05

Pr.d. Testēšana, vērtēšana un sertifikācija

J.Miķelsons , M1/1 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija

J.Pildavs , KC6 - 402

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija

J.Pildavs , KC6 - 402 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija

J.Pildavs , KC6 - 402 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Atbilstības novērtēšana (studiju projekts)

J.Miķelsons , M1/1 - 309

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Doc. R.Greitāne , KC6 - 410 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Personīgās finanses

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Personīgās finanses

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)