Drošības inženierija (RICO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Ievads specialitātē

Prof. J.Ieviņš , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-4.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ievads specialitātē

Prof. J.Ieviņš , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-4.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Doc. T.Laizāns , KC6 - 308

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Doc. S.Gudzuka , KC6 - 121

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , KC6 - 411
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. J.Kučerova , KC6 - 308

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , M1/1 - 307

12.30 - 14.05

Lekc. Inženierķīmija

Asoc.prof. J.Millers , PV3/7 - 213 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Inženierķīmija

Asoc.prof. J.Millers , PV3/7 - 312 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības, ugnsdrošības un civilās aizsardzības likumdošana

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 121

12.30 - 14.05

Lekc. Arodveselība un darba fizioloģijas pamati

P.Sudmalis , KC6 - 121

14.30 - 16.05

Pr.d. Arodveselība un darba fizioloģijas pamati

P.Sudmalis , KC6 - 121 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , M1/1 - 307 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , M1/1 - 307 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , M1/1 - 307

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)