Uzņēmējdarbības loģistika (RICL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

J.Paiders , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.,4.-5.,7.,9.,11.,13.,15.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

J.Paiders , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.,4.-5.,7.,9.,11.,13.,15.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

V.Ozoliņa , KC6 - 501 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

V.Ozoliņa , KC6 - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Doc. A.Čevers , M1/1 - 303

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomiskās informācijas sistēmas

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Franču valoda

K.Krapāne , KC6 - 411 ,

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , KC6 - 508 , ar priekšzināšanām

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmējdarbības loģistika

Doc. P.Patļins , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistika

Doc. P.Patļins , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Ekonomiskās informācijas sistēmas

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 501 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ekonomiskās informācijas sistēmas

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , KC6 - 411 , bez priekšzināšanām
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana

R.Grišajevs , KC6 - 419 , lekcija notiks angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)