Elektrotehnoloģiju datorvadība (RECO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Maksimkina , Āz12 - 103

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Asoc.prof. M.Iltiņa , Āz12 - 120 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Voitkāns, Doc. J.Maksimkina , Āz12-K1 - 418 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Elektriskie mērījumi

J.Salenieks , D2 - 348 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektronu ierīces

Prof. V.Hramcovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektriskie mērījumi

J.Salenieks , S1 - 301

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

B.Romanovska , Ķīp6A/6B - 455 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Maksimkina , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Maksimkina , Āz12 - 103

12.30 - 14.05

Lekc. Elektronu ierīces

Prof. V.Hramcovs , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Elektroniskās iekārtas

Lekt. A.Šenfelds , Āz12-K1 - 524 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Elektroniskās iekārtas

Prof. O.Krievs , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 9.-16.

Lab.d. Elektronu ierīces

Prof. V.Hramcovs , Āz12-K1 - 101 , Nedēļas: 1.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektroniskās iekārtas

Lekt. A.Šenfelds , Āz12-K1 - 524 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Elektroniskās iekārtas

Prof. O.Krievs , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)