Muitas un nodokļu administrēšana (RIGMB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 18.00

Pr.d. Prakse

J.Deičmane , - , Nedēļa: 2. , no 11.09.2017 līdz 20.10.2017.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Aizst. Prakse

Prof. A.Krastiņš, J.Deičmane, E.Tirzīte , KC6 - 13 , Nedēļa: 8. , 25.10.2017.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)