Būvniecība (RBCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Materiālzinību pamati

Doc. A.Ābele , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 14.,16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Materiālzinību pamati

Doc. A.Ābele , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 14.,16.

Lekc. Materiālzinību pamati

Doc. A.Ābele , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeodēzija

Doc. J.Klīve , Ķīp6A/6B - 338

16.30 - 18.05

Lab.d. Interaktīvā datorgrafika

Z.Veide, Prof. M.Dobelis, Lekt. I.Jurāne , Ķīp6A/6B - 441 , IZVĒLES PRIEKŠMETS

18.15 - 19.50

Lab.d. Interaktīvā datorgrafika

Z.Veide, Prof. M.Dobelis, Lekt. I.Jurāne , Ķīp6A/6B - 441 , IZVĒLES PRIEKŠMETS
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. V.Gošteine , Ķīp6A/6B - 133

14.30 - 16.05

Pr.d. Ģeodēzija

Doc. J.Klīve , M1/1 - 209 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Būvmehānika (vispārīgais kurss)

Prof. I.Radiņš , Ķīp6A/6B - 139 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Būvmehānika (vispārīgais kurss)

Prof. I.Radiņš , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija

Doc. V.Lūsis , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. V.Gošteine , Ķīp6A/6B - 437
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Interaktīvā datorgrafika

Z.Veide, Lekt. I.Jurāne , Ķīp6A/6B - 441 , IZVĒLES PRIEKŠMETS

12.30 - 14.05

Lekc. Arhitektūras projektēšanas pamatkurss

Doc. K.Kostjukovs , Ķīp6A/6B - 338

14.30 - 16.05

Pr.d. Būvdarbu tehnoloģija

Doc. B.Gaujēna , Ķīp6A/6B - 437

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)