Ķīmijas tehnoloģija (RKBL0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija

Doc. L.Girsova , Ķīp6A/6B - 133
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Organiskās sintēzes metodes

Prof. A.Jirgensons , PV3/7 - 445

Lekc. Cietvielu fizika un ķīmija

Asoc.prof. R.Švinka , PV3/7 - 232

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ķīmisko procesu datormodelēšana

Asist. I.Kreicbergs , PV3/7 - 337 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Masas apmaiņas procesi un iekārtas

K.Šalma-Ancāne , PV3/7 - 335 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Organiskās sintēzes metodes

Prof. A.Jirgensons , PV3/7 - 445 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Ķīmisko procesu datormodelēšana

Asist. I.Kreicbergs , PV3/7 - 337

14.30 - 16.05

Lekc. Elektronu un svārstību spektroskopija

Prof. V.Kampars , PV3/7 - 213

16.30 - 18.05

Lekc. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131

Lekc.; Pr.d. Apvienotā Eiropa un Latvija

Doc. A.Šņitņikovs , Ķīp6A/6B - 437

Lekc. Vides aizsardzības tehnoloģija

Doc. J.Mālers , PV3/7 - 335
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Rūpnieciskā organiskā ķīmija

Doc. M.Roze , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Rūpnieciskā organiskā ķīmija

Doc. M.Roze , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektronu un svārstību spektroskopija

Lekt. K.Lazdoviča , PV3/7 - 433 , Nedēļas: nepāra , 1.grupa - 16 studenti

Lekc. Kinētikas un katalīzes pamati

Prof. S.Čornaja , PV3/7 - 434 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Bioloģiski aktīvo vielu ieguves tehnoloģijas

Prof. M.Turks , - , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Kinētikas un katalīzes pamati

Prof. S.Čornaja , PV3/7 - 335

Lab.d. Elektronu un svārstību spektroskopija

Lekt. K.Lazdoviča , PV3/7 - 433 , Nedēļas: pāra , 2.grupa - 11 studenti

14.30 - 16.05

Lab.d. Bioloģiski aktīvo vielu ieguves tehnoloģijas

Prof. M.Turks , - , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektronu un svārstību spektroskopija

Lekt. K.Lazdoviča , PV3/7 - 433 , Nedēļas: nepāra , 1.grupa - 16 studenti

Lab.d. Elektronu un svārstību spektroskopija

Lekt. K.Lazdoviča , PV3/7 - 433 , Nedēļas: pāra , 2.grupa - 11 studenti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vadības socioloģija

Doc. A.Šņitņikovs , Āz12 - 101
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Vides aizsardzības tehnoloģija

Doc. J.Mālers , PV3/7 - 338 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Biomateriālu funkcionālais pielietojums medicīnā

Lekt. Z.Irbe , - , RBIAC

12.30 - 14.05

Lab.d. Vides aizsardzības tehnoloģija

Doc. J.Mālers , PV3/7 - 338 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Masas apmaiņas procesi un iekārtas

K.Šalma-Ancāne , PV3/7 - 335

12.30 - 15.15

Lekc. Materiālu bioloģiskā saderība un bioaktivitāte

Lekt. R.Seržāne , - , RBIAC

14.30 - 16.05

Pr.d. Kinētikas un katalīzes pamati

Prof. S.Čornaja , PV3/7 - 434

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Masas apmaiņas procesi un iekārtas

K.Šalma-Ancāne , PV3/7 - 335

Lab.d. Vides aizsardzības tehnoloģija

Doc. J.Mālers , PV3/7 - 338 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)