Datorsistēmas (RDBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 12. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ievads datoru arhitektūrā

Lekt. A.Riekstiņš , Āz12 - 102

10.15 - 11.50

Pr.d. Sociālās attīstības modeļi

Doc. A.Šņitņikovs , M1/1 - 25 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūra

Doc. A.Jurenoks , S1 - 511 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūra

Doc. A.Jurenoks , D2 - 525 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

A.Vagele, Lekt. I.Kočote , M1/1 - 27 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Angļu valoda

A.Vagele, Lekt. I.Kočote , M1/1 - 304 , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Doc. A.Kovancovs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Lietojumprogrammatūra

Doc. A.Jurenoks , M1/1 - 301 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Doc. A.Kovancovs , S1 - 207

14.30 - 16.05

Lekc. Sociālās attīstības modeļi

Doc. A.Šņitņikovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

M.Strautmane, Prof. J.Grabis, Prof. A.Ņikitenko, Prof. A.Matvejevs, Prof. J.Grundspeņķis , M1/1 - 301 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana

Asoc.prof. N.Prokofjeva , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana

Asoc.prof. N.Prokofjeva , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

Asist. A.Supoņenkovs , S1 - 103 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

Doc. K.Boločko , Āz12 - 102 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Ievads datoru arhitektūrā

Asist. Ē.Kļaviņš , S1 - 103 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Matemātika

Doc. J.Liģere , S1 - 106 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Doc. A.Kovancovs , Āz12 - 101

12.30 - 14.05

Lekc. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana

Asoc.prof. M.Uhanova , M1/1 - 301

16.30 - 18.05

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Doc. A.Kovancovs , S1 - 207
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Iepazīsti datoru un algoritmizācijas pamatus

Asoc.prof. M.Uhanova, Asoc.prof. N.Prokofjeva , M1/1 - 301

Lekc.; Lab.d. Iepazīsti datoru un algoritmizācijas pamatus

Asoc.prof. M.Uhanova, Asoc.prof. N.Prokofjeva , S1 - 208

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)