Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Fizika

Asoc.prof. G.Rēvalde , PV3/7 - 101

10.15 - 11.50

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lekt. V.Stroževa , Ķīp6A/6B - 440

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

O.Salfetņikova , Ķīp6A/6B - 457
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekoloģijas pamati

Asoc.prof. D.Rusovs , Ķīp6A/6B - 437

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Doc. I.Dzenīte , V36 (Ez6) - 522

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Doc. I.Dzenīte , V36 (Ez6) - 522
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads siltumtehnikā

Asoc.prof. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 202 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Asoc.prof. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 334 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Asoc.prof. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 334
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Doc. I.Dzenīte , Ķīp6A/6B - 137

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Doc. I.Dzenīte , Ķīp6A/6B - 437

12.30 - 14.05

Lekc. Darba aizsardzības pamati

M.Šmitiņš , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. G.Rēvalde , PV3/7 - 405 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6 - 116 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 309 , Tiem studentiem, kuri ir izvēlējušies vācu val

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)