Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Inženiermatemātika

Prof. A.Koliškins , S1 - 106

10.15 - 11.50

Lekc. Notekūdeņu novadīšana

Prof. R.Neilands , Ķīp6A/6B - 245

12.30 - 14.05

Lekc. Notekūdeņu novadīšana

Prof. R.Neilands , Ķīp6A/6B - 245

14.30 - 16.05

Pr.d. Notekūdeņu novadīšana (studiju projekts)

Prof. R.Neilands , Ķīp6A/6B - 245
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Gaisa kondicionēšana

Prof. A.Lešinskis , Ķīp6A/6B - 250

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Gaisa kondicionēšana

Prof. A.Lešinskis , Ķīp6A/6B - 250

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inženiersistēmu automātika

Asoc.prof. A.Krūmiņš , Ķīp6A/6B - 250

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Inženiersistēmu automātika

Asoc.prof. A.Krūmiņš , Ķīp6A/6B - 250
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Ēku inženiersistēmu apsekošana un pārbaudes

Asoc.prof. A.Greķis , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Ēku inženiersistēmu projektu tehniski-ekonomiskā novērtēšana

Asoc.prof. A.Greķis , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Ēku inženiersistēmu projektu tehniski-ekonomiskā novērtēšana

Asoc.prof. A.Greķis , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Ēku inženiersistēmu apsekošana un pārbaudes

Asoc.prof. A.Greķis , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)