Drošības inženierija (RICO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. A.Podgornovs , Āz12-K1 - 221 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

12.30 - 14.05

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. A.Podgornovs , Āz12-K1 - 414 , Nedēļas: 1.-12.

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. A.Podgornovs , Āz12-K1 - 221 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ergonomika un darba psiholoģija

I.Tērauda , KC6 - 121 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Ergonomika un darba psiholoģija

I.Tērauda , KC6 - 121 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Bīstamo vielu pielietošanas drošība

Prof. V.Urbāne , KC6 - 9 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Bīstamo vielu pielietošanas drošība

Prof. V.Urbāne , KC6 - 9

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Darba tiesību pamati

D.Ose , KC6 - 307
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Bīstamās iekārtas un to uzraudzība

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 121 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Bīstamās iekārtas un to uzraudzība

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 121 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 423 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 213

12.30 - 14.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 9

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 9 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana 2

Prof. J.Lavendels , S1 - 509 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lab.d. Risinājumu algoritmizācija un programmēšana 2

Prof. J.Lavendels , D2 - 525 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)