Transportbūves (RBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 139

10.15 - 11.50

Lekc. Ģeodēzija

Doc. M.Reiniks , Ķīp6A/6B - 131
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Ģeodēzija

Doc. J.Klīve , M1/1 - 209 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Būvmehānika (vispārīgais kurss)

Prof. I.Radiņš , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Būvmehānika (vispārīgais kurss)

Prof. I.Radiņš , Ķīp6A/6B - 139 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 131
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lekt. I.Jurāne , Ķīp6A/6B - 446

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. S.Čerņajeva , Āz12-K1 - 115

14.30 - 16.05

Lekc. Transportbūvju pamati un pamatnes

Doc. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 338

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)