Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Plūsmas mehānika

B.Gjunsburgs , Ķīp6A/6B - 256

12.30 - 14.05

Pr.d. Plūsmas mehānika

B.Gjunsburgs , Ķīp6A/6B - 256
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Būvniecības siltumfizika

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 256

10.15 - 11.50

Pr.d. Būvniecības siltumfizika

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 256

12.30 - 14.05

Lab.d. Būvmateriāli (pamatkurss)

L.Dembovska , Ķīp6A/6B - 255 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Būvmateriāli (pamatkurss)

Prof. D.Bajāre , Ķīp6A/6B - 440
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (būvniecībā)

Prof. A.Krasņikovs , Ķīp6A/6B - 139

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 139

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. S.Čerņajeva , Āz12-K1 - 115

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Doc. I.Liokumoviča , PV3/7 - 254

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)