Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 139

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Transportbūvju ģeodēziskā kontrole

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Transportbūvju ģeodēziskā kontrole

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Kartogrāfija

U.Krutova , M1/1 - 120

10.15 - 11.50

Lekc. Ģeodēziskie instrumenti

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 412

12.30 - 14.05

Lab.d. Kartogrāfija

U.Krutova , M1/1 - 120 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Ģeomātikas pamati

Asoc.prof. J.Kaminskis , M1/1 - 125
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Zemes pārvaldības pamati

Asoc.prof. A.Auziņš , M1/1 - 412

10.15 - 11.50

Lekc. Zemes pārvaldības pamati

Asoc.prof. A.Auziņš , M1/1 - 412

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. S.Čerņajeva , Āz12-K1 - 115

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inženierģeodēzija

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 202

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)