Arhitektūra (RAGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 2

-

14.30 - 16.05

KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 2

-
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā

Prof. S.Vītoliņa , Āz12-K1 - 216 , Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Vēsturisko ēku saglabāšana

Doc. I.Dirveiks , Ķīp6 - 306

12.30 - 14.05

Lekc. Latvijas arhitektūra

Prof. J.Krastiņš , Ķīp6 - 306

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ēku klimata sistēmas arhitektūrā

Doc. J.Zemītis , Ķīp6 - 308

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , Ķīp6 - 308 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

PP Prakse

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Interjera arhitektūra

M.Hermansons, Prof. U.Bratuškins, Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 117

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā

Prof. S.Vītoliņa , Āz12-K1 - 216 , Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu

12.30 - 14.05

Kons. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu

- , Nedēļas: pāra , Individuāli, vienojoties ar darba vadītāju

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)