Arhitektūra (RAGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju

12.30 - 14.05

KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju

14.30 - 16.05

KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju

12.30 - 14.05

KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju

16.30 - 18.05

KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Nedēļas: nepāra , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

Rezerv. Prakse

-

16.30 - 18.05

Pr.d. Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris 2

Prof. L.Pakrastiņš , Ķīp6A/6B - 443 , Nedēļas: nepāra , Norises telpa var tikt precizēta. Konsultācijas par diplomprojekta risinājumiem notiks 447. telpā
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju

14.30 - 16.05

KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju

12.30 - 14.05

KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 3

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba vadītāju

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)