Energoapgādes optimizācija (REIN2)
Augstākā līmeņa profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Elektroenerģētisko sistēmu automātikas mērīšanas iekārtas

Asoc.prof. T.Lomane , Āz12-K1 - 316

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Elektroenerģētisko sistēmu automātikas mērīšanas iekārtas

Asoc.prof. T.Lomane , Āz12-K1 - 316

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)