Telekomunikācijas (REMC0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Telekomunikāciju pakalpojumu tirgus zinības

Doc. A.Virtmanis , Āz12 - 110

10.15 - 11.50

Lekc. Kodēšana un kriptēšana

Asoc.prof. T.Celmiņš , Āz12 - 333

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ētika

Doc. L.Girsova , Ķīp6A/6B - 440 , izvēle

Lekc.; Pr.d. Prezentācijas prasme

D.Ratniece , Āz12 - 102 , izvēle
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Zinātniskie semināri

Prof. V.Bobrovs , Āz12 - 201

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Kodēšana un kriptēšana

Asoc.prof. T.Celmiņš , Āz12 - 201

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133 , izvēle

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 132 , izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika

Doc. N.Semjonova , KC6 - 409 , izvēle

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Doc. N.Semjonova , KC6 - 409 , izvēle
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Mikroviļņu telekomunikāciju sistēmas

Lekt. G.Ancāns , Āz12 - 201

18.15 - 19.50

Pr.d. Mikroviļņu telekomunikāciju sistēmas

Lekt. G.Ancāns , Āz12 - 232

20.15 - 21.50

Pr.d. Mikroviļņu telekomunikāciju sistēmas

Lekt. G.Ancāns , Āz12 - 232 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)