Vides zinātne (REMX0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Energotehnoloģija (speckurss)

E.Vīgants , Āz12 - 111

18.15 - 19.50

Pr.d.; Lab.d. Energotehnoloģija (speckurss)

E.Vīgants , Āz12 - 111
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Vides pārvaldība

S.Valtere, S.Kalniņš , Āz12 - 111

18.15 - 19.50

Pr.d. Vides pārvaldība

S.Valtere, S.Kalniņš , Āz12 - 111
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Vides politika un ekonomika

Prof. A.Blumberga , Āz12 - 111

18.15 - 19.50

Pr.d. Vides politika un ekonomika

Prof. A.Blumberga , Āz12 - 111
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Darba aizsardzības pamati

M.Šmitiņš , Āz12 - 101 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vides tehnoloģijas

Prof. D.Blumberga , Āz12 - 111 , Nedēļas: 1.-12.

Pr.d. Vides politika un ekonomika

Prof. A.Blumberga , Āz12 - 111 , Nedēļas: 13.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Vides politika un ekonomika

Prof. A.Blumberga , Āz12 - 111 , Nedēļas: 13.-16.

Pr.d.; Lab.d. Vides tehnoloģijas

Prof. D.Blumberga , Āz12 - 111 , Nedēļas: 1.-12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d.; Lab.d. Energotehnoloģija (speckurss)

E.Vīgants , Āz12 - 111 , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d.; Lab.d. Energotehnoloģija (speckurss)

E.Vīgants , Āz12 - 111 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)