Telekomunikācijas (AEMC0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , K1 - 301 , Nedēļas: 6.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Informācijas optiskās apstrādes fizika

Prof. J.Poriņš , Āz12 - 223

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Informācijas optiskās apstrādes fizika

Prof. J.Poriņš , Āz12 - 232
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Sakaru sistēmu projektēšana un tehniskā ekspluatācija

Doc. P.Gavars , Āz12 - 213

12.30 - 14.05

Lekc. Sakaru sistēmu projektēšana un tehniskā ekspluatācija

Doc. P.Gavars , Āz12 - 213

14.30 - 16.05

Lekc. Signalizācijas un protokoli

Lekt. I.Lavrinoviča , Āz12 - 213
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Asoc.prof. S.Spolītis , Āz12 - 223 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

Lekt. I.Lavrinoviča , Āz12 - 122 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Signalizācijas un protokoli

Lekt. I.Lavrinoviča , Āz12 - 122 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Asoc.prof. S.Spolītis , Āz12 - 213

10.15 - 11.50

Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Asoc.prof. S.Spolītis , Āz12 - 213

12.30 - 14.05

Lekc. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

Lekt. I.Lavrinoviča , Āz12 - 201

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)