Būvniecība (ABCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , K1 - 301 , Nedēļas: 6.-16.

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 401 , Nedēļas: 9.-16. , Group II
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

D.Baltiņa , Kr1 - 200

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , Āz12 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

E.Peina , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

E.Peina , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Prof. M.Dobelis , Ķīp6A/6B - 446

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-5.,7.-16. , 6.ned Ķīp6A/6B - 515

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Doc. D.Stepins , Āz12 - 407
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)