Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 406 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 401 , Nedēļas: 9.-16. , Group II
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

D.Baltiņa , Kr1 - 200

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200

16.30 - 18.05

Lekc. Mehānika

Prof. I.Tipāns , K1 - 317a

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Prof. I.Tipāns , K1 - 317a
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Materiālzinības

Doc. G.Muižnieks , V36 (Ez6) - 103 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Doc. G.Muižnieks , V36 (Ez6) - 103 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Materiālzinības

Doc. G.Muižnieks , V36 (Ez6) - 103 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Doc. G.Muižnieks , V36 (Ez6) - 103 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Prof. J.Vība , PV1 - 101 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Prof. M.Dobelis , Ķīp6A/6B - 446

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-5.,7.-16. , 6.ned Ķīp6A/6B - 515

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , S1 - 202

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 213

14.30 - 16.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 5.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Jurenoks , S1 - 208

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Jurenoks , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)