Automātika un datortehnika (RDBF0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mikroprocesoru tehnika

G.Miezītis , D2 - 351 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datorvadība ražošanas sistēmās

Doc. A.Ozols , S1 - 305 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Robotu vadības sistēmas

Prof. Z.Markovičs, M.Eriņš , S1 - 311

12.30 - 14.05

Lekc. Datorvadība ražošanas sistēmās

Doc. A.Ozols , S1 - 311 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Robotu vadības sistēmas

Prof. Z.Markovičs , S1 - 311 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Mikroprocesoru tehnika

Doc. D.Bļizņuks , S1 - 311

16.30 - 18.05

Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati

I.Pokromoviča , S1 - 208
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ievads datoru tīklu projektēšanā

Asist. A.Kalniņš , S1 - 313 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads datoru tīklu projektēšanā

Asist. A.Kalniņš , S1 - 313 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Robotu vadības sistēmas

Prof. Z.Markovičs , S1 - 311 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Mikroshēmtehnika

Doc. R.Taranovs , D2 - 351

Lekc.; Pr.d. Grafiskie redaktori un animācijas veidošanas programmatūra

Doc. K.Boločko , S1 - 108

Lekc. Ievads SCADA sistēmās

M.Eriņš , S1 - 309

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Diskrētā mērtehnika

J.Feldbergs , S1 - 301

Lekc.; Pr.d. Multimediju tehnoloģijas

Prof. M.Ziema , D2 - 348

Lekc.; Lab.d. Datoru grafika

Asist. A.Supoņenkovs , S1 - 108

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. 3D animācija Maya vidē

Lekt. M.Kovaļovs , S1 - 108

Lekc. Ievads automobiļu elektronikā

J.Feldbergs , S1 - 301
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Vadīšanas teorija

Doc. I.Ezera , S1 - 208
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515

10.15 - 11.50

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)