Datorsistēmas (RDMD0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Objektorientētā sistēmanalīze

Prof. O.Ņikiforova , D2 - 149

12.30 - 14.05

Lekc. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Prof. L.Zaiceva , S1 - 515

14.30 - 16.05

Lab.d. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Prof. L.Zaiceva , S1 - 515

Lab.d. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Prof. L.Zaiceva , D2 - 525

16.30 - 18.05

Lekc. Ētika

Doc. L.Girsova , M1/1 - 25

Lekc. Prezentācijas prasme

D.Ratniece , Āz12 - 102

Lekc. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Programmatūras kvalitāte

Asoc.prof. Ē.Nazaruka , S1 - 512

14.30 - 16.05

Lab.d. Programmatūras kvalitāte

Asoc.prof. Ē.Nazaruka , S1 - 512
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Lielās datu bāzes

Prof. J.Eiduks , D2 - 149

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Objektorientētā sistēmanalīze

Prof. O.Ņikiforova , D2 - 522

Pr.d.; Lab.d. Objektorientētā sistēmanalīze

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķo datorzinātņu seminārs 2

Asoc.prof. Ē.Nazaruka , S1 - 512
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lab.d. Lielās datu bāzes

Prof. J.Eiduks , D2 - 529

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)