Telekomunikācijas (AEMC0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Teletrafika teorija

Doc. V.Zagorskis , Āz12 - 213

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Prof. V.Bobrovs , Āz12 - 201

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Prof. V.Bobrovs , Āz12 - 201
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju programmatūra

Lekt. I.Lavrinoviča , Āz12 - 203

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju programmatūra

Lekt. I.Lavrinoviča , Āz12 - 203

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

Prof. J.Poriņš , Āz12 - 201

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

Prof. J.Poriņš , Āz12 - 201
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teletrafika teorija

Doc. V.Zagorskis , Āz12 - 213 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

Prof. J.Poriņš , Āz12 - 201 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , Kr1 - 200

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas (speckurss)

Doc. R.Parts , Āz12 - 122

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas (speckurss)

Doc. R.Parts , Āz12 - 122

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)