Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība (ADML0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Optimizācijas metodes loģistikā

Lekt. V.Boļšakovs , S1 - 408 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Optimizācijas metodes loģistikā

Lekt. V.Boļšakovs , S1 - 408 , Nedēļas: 9.-12.

Pr.d. Optimizācijas metodes loģistikā

Lekt. V.Boļšakovs , D2 - 447 , Nedēļas: 13.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Projekta vadība

Doc. V.Minkēviča , S1 - 407 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.

Pr.d. Projekta vadība

Doc. V.Minkēviča , S1 - 405 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads informācijas tehnoloģijā

Doc. J.Kampars , S1 - 407 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.

Pr.d. Ievads informācijas tehnoloģijā

Doc. J.Kampars , S1 - 405 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Lekc. Sistēmiskā domāšana

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 509 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Sistēmiskā domāšana

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 509 , Nedēļas: 5.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lab.d. Imitācijas modelēšana loģistikā

Doc. J.Pečerska , D2 - 447 , Nedēļas: 7.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Imitācijas modelēšana loģistikā

Prof. J.Merkurjevs , S1 - 412 , Nedēļas: 6.-13.

Lab.d. Imitācijas modelēšana loģistikā

Doc. J.Pečerska , D2 - 447 , Nedēļas: 14.-16.

20.15 - 21.50

Lab.d. Imitācijas modelēšana loģistikā

Doc. J.Pečerska , D2 - 447 , Nedēļas: 14.-16.

Lekc. Imitācijas modelēšana loģistikā

Prof. J.Merkurjevs , S1 - 412 , Nedēļas: 6.-13.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Industriālā tehnoloģija

Doc. A.Kromanis , PV1 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lab.d. Industriālā tehnoloģija

Doc. A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lab.d. Loģistikas un piegādes ķēžu vadības pamati

Prof. E.Ginters , D2 - 447 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Loģistikas un piegādes ķēžu vadības pamati

Prof. E.Ginters , S1 - 413 , Nedēļas: 5.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)