Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Fizikālā materiālzinība

E.Šidlovska , M1/1 - 303 , Nedēļas: 5.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Fizikālā materiālzinība

E.Šidlovska , M1/1 - 303 , Nedēļas: 5.-16.

12.30 - 14.15

Lekc. Mehatronika

Prof. A.Balodis , M1/1 - 303 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Doc. A.Cars , Ķīp6A/6B - 437

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Medicīniskās statistikas metodes

Prof. A.Kataševs , Ķīp6A/6B - 131

14.30 - 16.05

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Prof. A.Kataševs , Ķīp6A/6B - 133

18.00 - 21.00

Lab.d. Spektroskopijas metodes medicīnā

E.Šidlovska, H.Sorokins , PV1 - 210 , Nedēļas: 5.-16. , Laboratorijas darbs AFM un UV/VIS spektroskopijā
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Radiācijas terapijas tehnoloģijas

Prof. J.Dehtjars , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Spektroskopija medicīnā

Prof. J.Dehtjars , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Spektroskopijas metodes medicīnā

Prof. J.Dehtjars , Ķīp6A/6B - 131

12.30 - 14.05

Lekc. Radiācijas terapijas tehnoloģijas

Prof. J.Dehtjars , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lab.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Prof. A.Kataševs , PV1 - 207 , I APAKŠGRUPA

16.30 - 18.05

Pr.d. Fizikālā materiālzinība

E.Šidlovska , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 10.30

Lab.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Prof. A.Kataševs , PV1 - 207 , II APAKŠGRUPA

10.00 - 12.00

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Doc. I.Markoviča , D2 - 348 , Nedēļas: 4.-16. , B. IEROBEŽOTĀS IZVĒLES KURSS

10.30 - 12.00

Lab.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Prof. A.Kataševs , PV1 - 207 , III apakšgrupa

13.00 - 18.00

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

Doc. V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 13.-14. , Prof.I. Vanadziņš, prof. M.Eglīte RSU MITC Anniņmuižas bulv. 26a, telpa Nr.134, 1.stāvs

16.00 - 19.00

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

Doc. V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 8.-12.,15.-16. , Prof.I. Vanadziņš, prof. M.Eglīte RSU MITC Anniņmuižas bulv. 26a, telpa Nr.134, 1.stāvs
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.00 - 19.00

Lab.d. Spektroskopijas metodes medicīnā

E.Šidlovska, M.Romanova , PV1 - 210 , Nedēļas: 5.-12. , Laboratorijas darbs EEE spektroskopijā un UV/VIS spektroskopijā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)